Etiquetes

Resultats de l'etiqueta l'aranyó

El cercador filtra a mesura que escrius

Erro SQL query-> Select distinct(c.Id) FROM continguts c Left Join continguts_sindica s on s.id_contingut= c.Id WHERE c.keys like '% l'aranyó%' and c.Plantilla <> 5 and ((c.Mostrar=1 AND c.id_site='2') or (s.Mostrar=1 AND s.id_site_receptor='2')) order by c.Data Desc,c.Hora Desc
Titol