Acte

Gestió sostenible del bosc mediterrani: experiències al territori

dijous 11 desembre de 2014 a les 09:30 h a Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia , de Els Prats de Reicartell Gestio? sostenible del bosc mediterrani: experie?ncies al territori

ELS PRATS DE REI, dijous 11 de desembre de 2014
Jornada tècnica Gestió sostenible del bosc mediterrani: experiències al territori

La gestió sostenible del bosc mediterrani ha esdevingut els darrers anys una peça clau pel que fa a la preservació del nostre territori, el qual, després d’anys d’abandonament, degut a les fortes dificultats per part dels propietaris a l’hora de fer intervencions destinades al correcte manteniment de les àrees forestals, requereix implementar models realistes i assumibles pels qui els han de portar a terme, que aconsegueixin a curt o mig termini retornar als boscos mediterranis els usos que havien tingut tradicionalment, a fi i efecte d’incrementar el seu valor afegit.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Col·laboració: Alta Anoia, Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya @ruralcat


Gestio-sostenible-del-bosc-mediterrani-experiencies-al-territori.pdf

Insertada per: Editor


Ho vols compartir?