Agricultura divendres 15 març 2013

Comença la prohibició de fer foc en zones forestals


Autor: Redacció

La mesura finalitzarà el 15 d'octubre. Enguany, els pagesos de la Catalunya Central podran acollir-se a la modalitat de cremes col·lectives

Comença la prohibició de fer foc en zones forestals
Comença la prohibició de fer foc en zones forestals Foto: Gencat

Des del 15 de març i fins el 15 d'octubre no es podrà encendre cap foc en terreny forestal. Durant aquest període el risc d'incendi forestal augmenta per les condicions meteorològiques i a l'elevat nombre de persones que volen fer cremes. Es tracta d'una prohibició recollida en el Decret 64/1995 que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals -estiguin o no poblats d'espècies arbòries-, i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. Així ho estableix el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

En concret, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del departament d'Agricultura. A més, tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni relacionats amb l'apicultura. En les àrees recreatives i d'acampada i en les parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La modalitat de cremes col·lectives també a Catalunya Central

Les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès aplicaran, a partir d'aquest any, la modalitat de permís de cremes col·lectives que ja està aplicant a les comarques de Tarragona i Lleida. Aquesta modalitat que simplifica els tràmits administratius i agilitza el procés per obtenir l'autorització per a poder cremar. La normativa preveu aquesta possibilitat només per a l'eliminació de restes vegetals i les restes de poda procedents de treballs agrícoles, mentre que la resta de sol·licituds d'activitats amb risc d'incendi han de seguir el tràmit administratiu individual.

Aquesta modalitat suposa que els interessats només hagin de passar per una única finestreta i fer tots els tràmits al seu Ajuntament. Fins ara, quan un pagès volia cremar restes vegetals o agrícoles 'havia d'anar fins a la capital de la seva comarca a sol·licitar l'autorització. Després, havia de portar l'acreditació al seu Ajuntament perquè li donessin el vist-i-plau i posteriorment els Agents Rurals havíem d'anar fins al lloc on es volia fer la crema per inspeccionar el terreny i fer l'informe favorable'. Amb el nou procediment els pagesos només hauran de fer un únic tràmit en el seu consistori.

Avisos a través del mòbil

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el departament d'Agricultura pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, fer barbacoes de qualsevol tipus o fumar en terrenys forestals. En aquesta situació, tots els permisos que s'han donat per fer foc quedaran sense efecte.

En els casos en què es prohibeixi fer fogueres, el cos d'Agents Rurals informarà a través de missatges de mòbil a totes aquelles persones que tinguin permís per a fer foc. Aquest sistema, que va entrar en funcionament l'any passat, permet que en cas de risc d'incendi les persones que tinguin permís per fer cremes agrícoles de pastures puguin assabentar-se molt ràpidament de la prohibició excepcional.

Els Agents Rurals vetllen per l'acompliment de la prohibició de fer foc en zones forestals -
Els Agents Rurals vetllen per l'acompliment de la prohibició de fer foc en zones forestals
Foto: Gencat


Etiquetes: prohibició foc zones forestals

Ho vols compartir?