Medi ambient divendres 7 novembre 2014

Les Valls del Sió – Llobregós, Obagues del Corb i Carbasí entre les zones d'especial conservació aprovades pel Govern


Autor: somsegarra

El Govern consolida la xarxa europea Natura 2000 amb l'aprovació de les zones d'especial conservació de la regió mediterrània. Es tracta de 86 espais, que sumen 740.000 hectàrees de superfície i que inclouen 73 hàbitats i 53 espècies

Paisatge de la vall del Llobregós
Paisatge de la vall del Llobregós Foto: Ramon Sunyer

El Consell Executiu ha aprovat declarar 86 espais de la regió mediterrània catalana com a zones d'especial conservació (ZEC) i ha donat el vistiplau a l'instrument de gestió, que determina els objectius de conservació de les 53 espècies i els 73 hàbitats d’interès comunitari compresos en aquests espais. En total, es tracta d’una superfície de gairebé 740.000 hectàrees. Les ZEC són espais protegits de la xarxa europea Natura 2000 destinats a conservar els hàbitats i les espècies de major rellevància presents a Europa, a excepció de les aus, la protecció de les quals es fa a través de les ZEPA (zones d’especial protecció per a les aus). En total, a Catalunya hi ha 115 espais declarats com a ZEC, que sumen 1.022.427 hectàrees, aproximadament el 30% de la superfície del país.

La Comissió Europea divideix el territori català en dues regions biogeogràfiques: la mediterrània i l’alpina. La primera inclou la major part de la superfície del país, mentre que la segona se circumscriu a 22 espais dels Pirineus i els Prepirineus, que el Govern ja va declarar com a ZEP el mes de desembre passat.

La declaració comporta un canvi de classificació d’espais que ja formaven part de la xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària (LIC) en definir els objectius i les mesures de conservació que hi són d’aplicació. L’àmbit dels espais protegits a Catalunya continua sent el vigent, de manera que es tracta d'un canvi qualitatiu.

Amb l’acord el Govern completa i finalitza l'aportació catalana a la formació de la xarxa europea Natura 2000, que té com a objectiu garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres al territori europeu.
L’instrument de gestió aprovat diagnostica l’estat de conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari presents als espais ZEC, identifica les activitats que poden tenir una major incidència en la seva conservació i inclou els objectius i les mesures de conservació necessàries per assegurar-ne el manteniment a llarg termini i evitar la pèrdua de biodiversitat.

La xarxa Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitant-ne el deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura.

D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen. A Catalunya hi ha 115 espais declarats ZEC i 73 zones d’especial protecció per a les aus.

Obagues del Riu Corb - Savallà del Comtat
Obagues del Riu Corb
Foto: M. Rosa Ferre
toll del Molí Nou - Carbasí
toll del Molí Nou
Foto: el Trill


Font: gencat Etiquetes: zones d'especial conservació zec xarxa natura 2000

Ho vols compartir?