Medi ambient dijous 11 març 2021

Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra


Autor: AACSMA

L’execució d’un projecte de nova canonada d’aigua entre les Oluges i Ferran posa de manifest la mala gestió de l’aigua a la Segarra i la vulneració dels drets de la ciutadania.

Les fuites constants d’aigua del dipòsit d’Alta-riba afecta a les cases veïnes del poble; i l’opacitat en el procés de modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua en alta indignen als veïns.

Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra
Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra Foto: AACSMA

El dia 10/03/2021 ens vàrem adonar que havien començat les obres d’execució del projecte: “REHABILITACIÓ DE LA LÍNEA D’IMPULSIÓ DEL BOMBAMENT DE LES OLUGES AL DIPÒSIT DE FERRAN (TT.MM. Estaràs i Les Oluges, La Segarra)”; Que es tracta de fer una nova canonada de 5Km de les Oluges a Ferran per un altre indret malgrat que el projecte es tituli “rehabilitació” es tracta d’una nova construcció.

Aquest projecte de nova línia la promou el Consell Comarcal de la Segarra a través de l’Entitat Pública Empresarial Gestió d'Aigües de la Segarra. Durant tot el procés d’aprovació han hagut vàries irregularitats, com per exemple que en l’Ajuntament d’Estaràs no s’ha fet exposició pública d’aquest projecte i els veïns no s’han assabentat; o que els propietaris afectats per la canonada no han pogut presentar al·legacions, com a tall d’exemple. Davant aquestes greus irregularitats, els veïns d’Alta-riba a través de l’Associació d’Amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba – AACSMA va presentar recurs d’alçada davant el departament de Territori i Sostenibilitat, que el passat dia 4/01/2021 va ser desestimat; i seguidament es va portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on s’ha presentat un recurs contenciós administratiu i s’han demanat com a mesures cautelars aturar les obres fins que no es resolgui el recurs.

Malgrat no haver-se pronunciat el TSJC, El Consell Comarcal de la Segarra i l’entitat de Gestió d’Aigües de la Segarra han decidit tirar pel dret, malgrat que AACSMA va fer-los saber a través dels seus respectius registres d’entrada que s’havia interposat un recurs contenciós administratiu i que calia esperar.

Aquest és el segon intent de saltar-se la legalitat. El passat mes de novembre, quan encara no estava resolt el recurs d’alçada i sent coneixedors tant el Consell Comarcal de la Segarra com l’entitat de Gestió d’Aigües de la Segarra es van començar a plantar estaques i fer moviments de terra que gràcies a les queixes dels veïns van aconseguir aturar.

Aquesta vegada el Consell Comarcal de la Segarra no respecta els procediments i vulnera la seguretat i les garanties jurídiques dels procediments i la feina dels pagesos, atès que per on passa arrasen amb els cultius. Es podrien esperar a executar les obres al juny, i esperar que els pagesos hagin recol·lectat, i donar transparència i garanties legals d’aquesta execució de l’obra.

Ara davant aquest nou flagrant intent de saltar-se la legalitat els veïns s’han adreçat, a través del registre d’entrada, a les entitats implicades directament que són el Consell Comarcal de la Segarra i a l’entitat de Gestió d’Aigües de la Segarra; i al Síndic de Greuges, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Secretari General de Territori, a la Directora dels serveis territorials a Lleida, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida; i Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, i a través de l’advocat al TSJC, a fi que algú reaccioni aviat i es deixin de vulnerar els drets i garanties procedimentals, així com els cultius dels pagesos afectats i ordeni aturar l’execució d’aquest projecte fins que es resolgui el recurs contenciós administratiu.

Altrament, els veïns d’Alta-riba estan indignats vers l’Ajuntament d’Estaràs, l’entitat Gestió d’Aigües de la Segarra i l’empresa CEMSA atès que malgrat des del dia 24/02/2021 es va comunicar unes fuites, ben visibles, en el dipòsit d’aigua d’Alta-riba i afectacions a varis habitatges del poble, no solament d’humitats sinó que hi ha cases que hi neix l’aigua; a dia d’avui, encara hi ha fuites en el dipòsit, hi neix aigua en els habitatges i no s’ha fet cap intervenció aparentment.

Des de l’any 2016 la gestió de l’aigua dels nuclis d’Estaràs va passar de gestió municipal a gestió privada. Actualment la duu la gestió l’entitat de Gestió de la Segarra i l’empresa CEMSA. Aquestes empreses no són conscients que es tracta d’un dipòsit que està dins d’una finca privada, a tant sols 8 metres del castell Sant Miquel d’Alta-riba, i passen amb vehicle quasi cada setmana per sobre d’una cisterna gòtica que té un alt risc de col·lapse i ensorrament.

Pren força la necessitat de traslladar el dipòsit d’aigua a la part nord del tossal i allunyar-lo del nucli urbà, però l’Ajuntament d’Estaràs es nega a parlar-ne, malgrat que es cedeixen els terrenys de la nova ubicació del dipòsit. Altrament ens sobta que l’Ajuntament hagi projectat i redactat una memòria valorada per fer un nou dipòsit d’aigua potable a Ferran per abastir d’aigua als veïns i les granges, actuals, ampliades i/o futures, i no abordar el tema d’Alta-riba.

Preocupats per la gestió que en fan els polítics de l’aigua a la Segarra els veïns hem estat atents i hem detectat que el passat mes de febrer es va publicar al BOP la modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua en alta, al que els veïns d’Alta-riba van presentar al·legacions atès que com diu literalment el text a modificar: “Efectivament hi ha diferents modificacions en el reglament que fan referència a l’aprovació de les tarifes: supressió del penúltim paràgraf de l’article 24 i inclusió d’un apartat 4 a l’article 25. Cap referència es farà d’aquests canvis en el present escrit d’al·legacions” Si es una modificació per què no es pot tenir accés al que diu el penúltim paràgraf de l’article 24 i a la inclusió d’un apartat 4 a l’article 25?. Aquesta situació genera indefensió i manca de transparència.

Tanmateix la modificació de l’article 16 del Reglament passa de 5 hores a 12 hores per tenir informació sobre la suspensió del subministrament i avisar als Ajuntaments i que aquests ho facin als veïns. Hi ha ajuntaments que dels dipòsits d’aigua potable municipals abasteixen granges i això pot suposar un gran problema pels municipis afectats. Estem en plena era de la informació i hem de tardar més que abans els ciutadans a rebre informació. Inversemblant tot plegat, i AACSMA ha presentat al·legacions.

Davant aquestes situacions els veïns ens adonem que els pobles petits estem totalment exposats, venuts i indefensos davant dels grans oligopolis recolzats per l’estat, el consell comarcal i els ajuntaments, davant la defensa i protecció del nostre paisatge i la defensa dels interessos dels propis veïns i veïnes.

Ens indigna observar que és el mateix consell comarcal de la Segarra, la Generalitat i alguns Ajuntaments els que no respecten les garanties procedimentals ni els camps cultivats i la feina dels pagesos. Nosaltres lluitem i volem pensar que en David, encara pot arribar a vèncer a Goliat, malgrat tots els interessos i impediments, traves i inseguretats jurídiques i procedimentals que hi hagin.

Els alcaldes, representats en el consell comarcal si responen amb silenci i opacitat davant aquestes vulneracions de garanties, no estan representant ni defensant els interessos dels veïns i veïnes, sinó els seus propis interessos i els seus egos; i això tard o d’hora passarà factura als pobles o als alcaldes.

Ens sentim indefensos, però tenim veu. Avui és Alta-riba, demà pot ser el vostre poble.

Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra - Alta-riba
Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra
Foto: AACSMA
Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra - Alta-riba
Els veïns d'Alta-Riba denuncien davant el TSJC al Consell Comarcal de la Segarra i a l'entitat Gestió d’Aigües de la Segarra
Foto: AACSMA

11-03-2021_AACSMA-COMUNICAT-DE-PREMSA_Aturar_obres_fins_resoldre_recurs_contencios.pdfFont: Associació d'Amics del Castell Sant Miquel d'Alta-riba - AACSMA   + info (enllaç extern)

Etiquetes: AACSMA denuncies CC Segarra alta-riba

Ho vols compartir?