Festa del Roser

La festa dels Priors i Priores del Roser de Torà es celebra tradicionalment el primer diumenge de maig i té com a protagonistes a dues priores casades, dues de solteres, dos priors casats i dos de solters que assumeixen el manteniment de l’altar del Roser al llarg de tot un any. Aquest dia se celebra la despedida dels priors sortints, amb el traspàs de càrrec als priors i priores entrants.

La festa comença quan l’orquestra passa a despertar a les autoritats. Aquestes junt amb els priors aniran a recollir a les priores a casa seva. Després de la missa en honor a la Verge del Roser, es reuneixen músics, priors i vilatans a la plaça del Pati on els priors i les priores ballaran la tradicional dansa del Roser.

Àlbums de fotos Visualitzacions: 1716 Darrera: 15.01.2023

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

01.05.2022  Torà - Ramon Sunyer

01.05.2022 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

05.05.2019  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2019 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

06.05.2018  Torà - Ramon Sunyer

06.05.2018 - Torà

Ramon Sunyer

07.05.2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

07.05.2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

07.05.2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

07.05.2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

07.05.2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

07.05.2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

07.05.2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

07.05.2017 Posant a l'altar del Roser Torà - Ajuntament Queralbs

07.05.2017 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Ajuntament Queralbs

07.05.2017 L'alcalde de Solsona, David Rodríguez i l'alcaldessa de Vilanova de l'Aguda, Montse Fornells, convidats a la festa Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
L'alcalde de Solsona, David Rodr
Ajuntament Torà

07.05.2017 Representació de l'ajuntament de Queralbs amb la seva alcaldessa, M.Immaculada Constans, convidats a la festa Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Representació de l'ajuntament d
Ajuntament Torà

07.05.2017 Les priores i els priors 2017 Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Les priores i els priors 2017
Ajuntament Torà

07.05.2017 Foto devant l'ajuntament Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Foto devant l'ajuntament
Ajuntament Torà

07.05.2017 Rebuda de les priores i els priors a l'ajuntament Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
Rebuda de les priores i els prio
Ajuntament Torà

07.05.2017 es priores i els priors Torà - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Torà
es priores i els priors
Ajuntament Torà

07.05.2017 Convidats dalt la torre Vallferosa - Ajuntament Queralbs

07.05.2017 - Vallferosa
Convidats dalt la torre
Ajuntament Queralbs

07.05.2017 Representació de l'Ajuntament de Queralbs Vallferosa - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Vallferosa
Representació de l'Ajuntament d
Ajuntament Torà

07.05.2017 Convidats al peu de la torre Vallferosa - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Vallferosa
Convidats al peu de la torre
Ajuntament Torà

07.05.2017 Convidats al peu de la torre Vallferosa - Ajuntament Torà

07.05.2017 - Vallferosa
Convidats al peu de la torre
Ajuntament Torà

01.05.2016 Detall de la dansa Torà - Marta Solé

01.05.2016 - Torà
Detall de la dansa
Marta Solé

01.05.2016 Detall de la missa Torà - Carles Casals

01.05.2016 - Torà
Detall de la missa
Carles Casals

01.05.2016 Autoritats i priors a l'altar del Roser Torà - Carles Casals

01.05.2016 - Torà
Autoritats i priors a l'altar de
Carles Casals

01.05.2016 Arribada a la plaça Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Arribada a la plaça
Marc Sales

01.05.2016 Arribada a la plaça Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Arribada a la plaça
Marc Sales

01.05.2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

01.05.2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

01.05.2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

01.05.2016 Ball final Torà - Marc Sales

01.05.2016 - Torà
Ball final
Marc Sales

05.05.2015  Torà - Ramon Sunyer

05.05.2015 - Torà

Ramon Sunyer

03.05.2015 salutació a les autoritats Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
salutació a les autoritats
Ramon Sunyer

03.05.2015 sortida de l'església Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
sortida de l'església
Ramon Sunyer

03.05.2015 sortida de l'església Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
sortida de l'església
Ramon Sunyer

03.05.2015 comitiva Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
comitiva
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa dels priors i priores del Roser Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa dels priors i priores del
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

03.05.2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

03.05.2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

07.05.2014  Torà -

07.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

06.05.2014  Torà -

06.05.2014 - Torà

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014 Priors i priores 2014 Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà
Priors i priores 2014
Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

05.05.2014  Torà - Xavi

05.05.2014 - Torà

Xavi

06.05.2012 i al Roser 2012 Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
i al Roser 2012
Anna GG

06.05.2012 La dansa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
La dansa
Anna GG

06.05.2012 La dansa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
La dansa
Anna GG

06.05.2012 La dansa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
La dansa
Anna GG

06.05.2012 La dansa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
La dansa
Anna GG

06.05.2012 La dansa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
La dansa
Anna GG

06.05.2012 tot a punt  Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
tot a punt
Anna GG

06.05.2012 Descans musical Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Descans musical
Anna GG

06.05.2012 Enramada Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Enramada
Anna GG

06.05.2012 Dins Església S.Gil Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Dins Església S.Gil
Anna GG

06.05.2012 Diada del Roser 7 Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Diada del Roser 7
Anna GG

06.05.2012 Diada del Roser 6 Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Diada del Roser 6
Anna GG

06.05.2012 Diada del Roser 5 Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Diada del Roser 5
Anna GG

06.05.2012 mes camí Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
mes camí
Anna GG

06.05.2012 tot a punt Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
tot a punt
Anna GG

06.05.2012 fent camí Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
fent camí
Anna GG

06.05.2012 Comença la festa Torà - Anna GG

06.05.2012 - Torà
Comença la festa
Anna GG

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012 Les sardanes tanquen la festa Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Les sardanes tanquen la festa
Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012 La dansa Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
La dansa
Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012 La comitiva sortint de missa Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
La comitiva sortint de missa
Xavi

06.05.2012 Posant a l'altar del Roser Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Xavi

06.05.2012 Posant a l'altar del Roser Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012 Els músics i les priores i priors Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Els músics i les priores i prio
Xavi

06.05.2012  Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà

Xavi

06.05.2012 Posant al monestir de Cellers Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Posant al monestir de Cellers
Xavi

06.05.2012 Posant al monestir de Cellers Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Posant al monestir de Cellers
Xavi

06.05.2012 Els prior i priores al monestir de Cellers Torà - Xavi

06.05.2012 - Torà
Els prior i priores al monestir
Xavi

06.05.2007 Detall de l'altar del Roser Torà - Josep Gatnau

06.05.2007 - Torà
Detall de l'altar del Roser
Josep Gatnau

06.05.2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

06.05.2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

06.05.2007 Montse Tornè, priora Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Montse Tornè, priora
J. Gatnau

06.05.2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

06.05.2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

06.05.2007 Els priors Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

06.05.2007 Els priors Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

06.05.2007 Els priors Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

06.05.2007 Els priors Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

06.05.2007 Roser 07 Torà - J. Gatnau

06.05.2007 - Torà
Roser 07
J. Gatnau

06.05.2007 Detall de l'altar del Roser Torà - Josep Gatnau

06.05.2007 - Torà
Detall de l'altar del Roser
Josep Gatnau

Ho vols compartir?