Patrimoni dimarts, 14 de Gener de 2020

La vil·la romana de Sant Pelegrí, Espai de Protecció Arqueològic


Autor: somsegarra

Declarat per resolució de la Consellera de Cultura el passat 12 de desembre

Ermita de sant Pelegrí
Ermita de sant Pelegrí Foto: Ramon Sunyer

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia ha incorporat la vil·la romana de Sant Pelegrí a Biosca a la declaració d’espai de protecció arqueològic.

El jaciment és en el pla de Sant Pelegrí, a l'entorn de l'església de Sant Pelegrí. Els treballs arqueològics que es van realitzar durant les obres de construcció de la carretera, van permetre recuperar la 'pars rustica' de la vil·la, però també restes de les termes de la propietat 'pars urbana'. La cronologia dels materials ha permès establir una ocupació des de l’època romana republicana fins al baix Imperi, així com un període tardà (segles II aC – VIII dC).

La vil·la romana i el seu camp de sitges foren descoberts l'any 2001, amb motiu d'una prospecció i estudi ambiental motivats per la construcció de la nova carretera de Guissona a Solsona (LV-3113).

En aquell moment van aparèixer fragments de ceràmica disperses, sobretot sigil·lades clares i ceràmica grisa amb decoració estampillada, de cronologia tardana (segle V). També va aparèixer ceràmica grisa fosca medieval i fragments de teula romana. La constant utilització d'aquestes terres per l'agricultura feia preveure que l'estat del jaciment no seria massa bo, però una vegada finalitzades les tasques de prospecció i delimitació extensiva, es van poder delimitar els límits del jaciment, els quals foren ubicats en la banda sud-oest de l'església, al PK 7,700 avançant en direcció nord-est fins el PK 7,850, ocupant una extensió d'uns 6000 m2. L'àrea es trobava a l'est de l'antiga carretera. Posteriorment, es van realitzar tres campanyes d'excavació i prospecció en els mesos de juliol, agost, octubre i desembre de 2003.

Actualment el jaciment no és visible, ja que després de la seva excavació fou parcialment cobert amb terra i amb l'asfalt de la nova carretera.

Paral·lelament a la vil·la, es va documentar un camp de sitges. La primera notícia es va saber l’any 2001. L’any 2004 va ser objecte d’una intervenció arqueològica amb l’objectiu de documentar cadascuna de les estructures per conèixer la seva funcionalitat i cronologia, a través de l’extracció dels diversos nivells arqueològics. Es va localitzar 20 estructures.

Posteriorment a aquesta intervenció, el mateix 4 de juny de 2004, es va autoritzar l’eliminació de les sitges, ja que es considerava que estaven suficientment documentades i la carretera era projectada que passés pel seu damunt. Actualment el jaciment es troba parcialment destruït.

La vil·la romana de Sant Pelegrí, vista aèria del jaciment - Biosca
La vil·la romana de Sant Pelegrí, vista aèria del jaciment
Foto: CRISTINA BELMONTE, JÚLIA MIQUEL, LOURDES MORET
La vil·la romana de Sant Pelegrí, planta de les termes baiximperials - Biosca
La vil·la romana de Sant Pelegrí, planta de les termes baiximperials
Foto: CRISTINA BELMONTE, JÚLIA MIQUEL, LOURDES MORET
La vil·la romana de Sant Pelegrí, fase baiximperial - Biosca
La vil·la romana de Sant Pelegrí, fase baiximperial
Foto: CRISTINA BELMONTE, JÚLIA MIQUEL, LOURDES MORET
Estructura anterior a la fundació de la vila - Biosca
Estructura anterior a la fundació de la vila
Foto: CRISTINA BELMONTE, JÚLIA MIQUEL, LOURDES MORET

2004-2005-La-vila-romana-de-Sant-Pelegri-(Biosca)-Una-explotacio-agricola-a-lager-Iessonensis-CRISTINA-BELMONTE,-JULIA-MIQUEL,-LOURDES-MORET.pdf  + info (enllaç extern)

Etiquetes: jaciment romà biosca

Ho vols compartir?