Societat dijous, 5 de Setembre de 2013

Novell no vol que hi hagi repic de campanes per la Via Catalana


Autor: somsegarra

El bisbe de Solsona ha demanat als rectors de la seva diòcesi que no ho permetin, considera que és una opció política legítima però no necessàriament compartida

Xavier Novell, bisbe de Solsona
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha demanat als rectors de la seva diòcesi que no permetin el repic de campanes l'Onze de Setembre a les 17:14 coincidint amb l'inici de la Via Catalana. El bisbe entén que 'no han de pretendre involucrar oficialment l'Església en la seva opció política' perquè les comunitats cristianes han d'estar 'obertes a tots els fidels' i ser 'respectuoses' amb totes les opcions, evitant accions que divideixen. 'Tot i ser legítimes, no necessàriament han de ser compartides per tots', ha precisat en una carta enviada als rectors. Malgrat això, reconeix que només els mateixos rectors 'en virtut de les seves competències' poden prendre les decisions que 'considerin oportunes'.

El bisbe convida els mossens a llegir la glossa que publicarà en el proper número del Full Diocesà, en la qual manifesta que si bé està essent 'amplament majoritària' la voluntat dels ciutadans de Catalunya de decidir el propi futur, hi ha un sector 'important de la ciutadania' que no comparteix aquest projecte i que el govern d'Espanya 'sembla que respondrà negativament a la petició formal per a realitzar un referèndum legal sobre aquesta qüestió'.

'No ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous,però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles [...] i encoratgem el camí del diàleg i l'entesa entre totes les parts interessades a fi d'assolir solucions justes i estables', recull el bisbe en la glossa d'aquest diumenge.

No dividir els fidels de la diòcesi


Davant d'això, insisteix que només s'assoliran les 'solucions justes i estables' que demanen els bisbes si s'arriba a un acord entre els governs de l'Estat i la Generalitat que permeti la consulta. Així, reclama partidaris i detractors de la consulta a treballar 'amb esperit pacífic, lluny de qualsevol agressió' i que la qüestió 'no divideixi els fidels de la diòcesi perquè 'la fe que ens uneix és molt més gran que les respectives idees polítiques'.

Tot i que demana als fidels de la diòcesi 'no restar aliens a aquesta situació històrica', recorda que les 'greus necessitats socials' els han de preocupar 'molt més' i que l'evangelització 'que passa per damunt de les estructures polítiques', és la missió principal de la comunitat.

Mapa de la via catalana -
Mapa de la via catalana


Font: ACN Etiquetes: via catalana independència bisbe solsona novell

Ho vols compartir?