Societat dimecres, 30 de Juliol de 2014

Gestió d'aigües de la Segarra reduirà fins a suspendre el subministrament d'aigua potable a Guissona


Autor: somsegarra

L'ajuntament deu més de 306.000 a l'organisme del Consell Comarcal de la Segarra

La població de Guissona pot quedar-se sense subministrament d'aigua
La població de Guissona pot quedar-se sense subministrament d'aigua Foto: Giliet de Florejacs

Gestió d'Aigües de la Segarra, organisme del Consell Comarcal de la Segarra, en aplicació del Reglament del Servei d'abastament d'aigua en alta a la Comarca de la Segarra, es veu en la obligació de reduir fins arribar a suspendre, si s'escau, el subministrament d'aigua en alta a Guissona, si aquest ajuntament persisteix en la seva actitud de no pagar el servei que se'l hi presta, tal com fixa el Conveni signat entre aquest Ajuntament de Guissona i el Consell Comarcal de la Segarra.

L'ajuntament de Guissona incompleix reiteradament la seva obligació de pagar el servei d'abastament d'aigua en alta que se li presta, en les mateixes condicions que a la resta de municipis de la Comarca i deu en aquests moments a Gestió d'aigües de la Segarra un import de 306.042,34 €

Per preveure les afectacions que aquesta mesura pot comportar, s'ha comunicat a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, a l'Agencia Catalana del Aigua i als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Salut, per tal de que vetllin per la qualitat de l'aigua, que a partir de l'aplicació de la mesura l'ajuntament subministri a la població, aigua provinent dels aqüífers dels que disposa l'ajuntament de Guissona. Aquestes fonts però no presenten la qualitat necessària per al subministrament directe, per la presencia de substancies contaminants per sobre dels paràmetres establerts al RD 140/2003, raó per la qual i des de l'any 2003 l'ajuntament de Guissona la barreja amb aigua provinent de la xarxa en alta comarcal per assolir els paràmetres de potabilitat necessaris, raó per la qual si no es compta amb l'aigua que es subministra en alta, l'aigua que rebran els veïns de Guissona, incomplirà els criteris de potabilitat establerts, amb les conseqüències sanitàries que això pot comportar.

Lamentem profundament haver d'aplicar aquesta mesura que afectarà la qualitat del aigua subministrada a la població de Guissona, que ben segur que paga l'aigua a l'ajuntament, i per tant no s'hauria de veure afectada per aquesta mesura, només fruit de la manca de responsabilitat del seu consistori. Des de Gestió d'aigües de la Segarra en compliment del Reglament del Servei i en defensa dels interessos de TOTS els veïns de la comarca, no ens queda altra opció, doncs si els ajuntaments no paguen, tampoc es podran pagar les factures d'energia dels bombats, de compra de l'aigua al Canal d'Urgell ni les despeses que genera el servei i conseqüentment no es podria prestar el servei i se'n veurien perjudicats tots els altres municipis de la comarca, servits en alta, que si que compleixen les seves obligacions, pagant el servei que se'ls hi presta.Font: Gestió d'Aigües de la Segarra Etiquetes: subministrament aigua gestió aigües segarra

Ho vols compartir?