Economia dimarts, 5 de Març de 2013

La població estrangera continua augmentant a la Segarra


Autor: Redacció

És la segona comarca amb més índex d’immigració de tot Catalunya, darrera de l’Alt Empordà

Dones immigrants passejant
Dones immigrants passejant

La Segarra és la segona comarca amb més índex d’immigració de tot Catalunya, darrera de l’Alt Empordà. Aquest any passat 2012, es constata que continuen els fluxos migratoris des de l’estranger cap a la comarca, segons dades recollides a la memòria del Servei d’orientació i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria,CITE. Des de les atencions s’ha notat un increment de retorn de la comunitat llatinoamericana i també que s’han incrementat de forma important les atencions de les persones que volen adquirir la nacionalitat espanyola.

Les atencions constaten que s’atén menys gent sense autoritzacions de residència, però aquestes persones tenen una situació més greu. Concretament un 14,7% de les atencions no tenen autorització de residència. També han augmentat les atencions a persones que no treballen, des de l’inici de la crisi. La crisi també afecta el treball irregular que ha passat del 20% al 31% en sectors majoritàriament de l’agricultura, indústria i servei domèstic a la comarca. Constatar també que del total de persones que es troben en situació d’atur a la comarca, el 35% són estrangers i el 39% d'questes són aturats de llarga durada.

Les demandes i principals dificultats que es troben aquestes persones són les referents a temes de renovació quan a l’autorització de treball, l’arrelament social i el reagrupament familiar. Pel que fa als reagrupaments familiars se’n continuen gestionant, tot i que han disminuït, continua havent persones estrangeres assentades a la comarca amb una situació econòmica favorable.

Marroquins i residents a Cervera


De la memòria també s’extrau que la majoria dels usuaris són de Cervera, però també hi accedeixen usuaris d’altres municipis de la comarca. Pel que fa al país d’origen principalment corresponen al Marroc, seguit de Mali, Ucraïna, el Senegal.

Tal hi com ha explicat Toni Moya, responsable del servei de CITE al Consell Comarcal, ja es comencen a rebre consultes de tràmits referents a com tramitar la nacionalitat espanyola i també, des del servei de CITE, s’orienta i s’informa sobre la mobilitat europea, persones estrangeres que volen buscar treball fora de l’estat, però tot i voler marxar, no compleixen alguns dels requisits que demanen.

El Servei d'Assessorament i Informació jurídica (CITE - Centre d'Informació per a Treballadors/es Estrangers de CCOO) el gestiona el Consell Comarcal des de l’any 2003 amb l’objectiu de prestar orientació i assessorament quan a les necessitats i problemàtiques que tenen les persones immigrades alhora de tramitar, renovar o gestionar les autoritzacions de residència i/o treball.

Presentació de la memòria del Servei d’orientació i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria gestionat per CITE - Cervera
Presentació de la memòria del Servei d’orientació i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria gestionat per CITE
Foto: CC Segarra


Font: CC Segarra Etiquetes: immigració cite estudis segarra

Ho vols compartir?