Societat dimecres, 21 de Març de 2012

la Segarra genera un 6% menys de residus


Autor: editor

S'ha passat d'11.000 tones el 2010 a 10.300 tones el 2011, la disminució més gran correspon als residus industrials

Deixalleria de comarcal de Cervera
Deixalleria de comarcal de Cervera

La generació de residus municipals a la comarca de la Segarra va disminuir més d'un 6% l'any 2011, passant de generar-se 11.000 tones l'any 2010 a 10.300 tones el 2011. Des del Consell Comarcal, responsable de la gestió de residus, hi ha una satisfacció malgrat la reducció de la generació de residus perquè s'han mantingut els índex de reciclatge, gràcies a la conscienciació ambiental dels segarrencs.

El rebuig o fracció resta, que es diposita a l'abocador, ha disminuït considerablement en un 11%. La disminució més gran correspon als residus industrials assimilables a municipals, és a dir, el provinent de l'activitat industrial i comercial.

L'any 2011 la recollida de residus que es podien reciclar s'ha mantingut en nivells similars a l'any anterior. La recollida d'envasos i vidre ha continuat a l'entorn de les 600 tones de cada fracció. La recollida de fracció orgànica fins i tot ha augmentat un 4% situant-se per damunt de les 2.000 tones anuals.
 Pel que fa al paper i el cartró, la seva recollida ha disminuït en un 7%. Aquest fet es deu principalment als robatoris que es pateixen d'aquest material i a la disminució de les activitats comercials a la comarca.

Deixalleria comarcal de Guisssona - Guissona
Deixalleria comarcal de Guisssona


Etiquetes: residus segarra
Compartit per viladetora.net

Ho vols compartir?