Societat dimarts, 17 de Abril de 2012

El Departament de Territori acull les al·legacions ambientals del Fòrum l’Espitllera als miniparcs eòlics d’Argençola i Copons


Autor: Fòrum l'Espitllera

Segons la resolució comunicada, l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes no recollien l’avaluació dels impactes sobre l’aire, l’aigua, els valors culturals, paisatgístics i naturals, així com l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari

Parc eòlic del Turó del Magre
Parc eòlic del Turó del Magre Foto: fòrum espitllera

La Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha acollit les al·legacions formulades pel Fòrum l’Espitllera el passat mes d’agost respecte l’avaluació ambiental de les centrals eòliques de Copons i Argençola.

Segons la resolució comunicada, s’han detectat les mancances en l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes dels anomenats “miniparcs eòlics” presentats, que no recollien l’avaluació dels impactes sobre l’aire, l’aigua, els valors culturals, paisatgístics i naturals, així com l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, i que incorporaven una descripció manifestament insuficient.
Per tant, resol que les promotores hauran de redactar un estudi d’impacte ambiental que contempli les alternatives que assegurin la no afectació als hàbitats i a les espècies protegides, la minimització dels impactes visual, lumínic i sònic i l’optimització dels recursos per a reduir l’extensió dels parcs (amb potències unitàries de 3MW). També s’imposa la prospecció arqueològica de tota la superfície afectada, sota control de la Direcció General del Patrimoni Cultural, i la corresponent proposta de mesures preventives i correctores per la conservació dels elements afectats, i que les làmpades emprades respectin l’eficiència energètica, siguin de baixa temperatura de color, emprin mecanismes de sensors de presència i evitin la llum intermitent blanca (substituint-la per vermella fixa que no provoqui molèsties a les persones ni la fauna i estigui incorporada només al número mínim i imprescindible d’aerogeneradors).

A banda d’això, s’imposen tretze punts més relatius a les línies d’evacuació, a les instal·lacions auxiliars, al traçat de camins, a la incidència sobre la fauna i la vegetació, així com la definició d’un pla de seguiment ambiental durant l’execució i l’explotació i una correcta gestió de residus.

Si bé aquesta resolució afecta expressament als projectes de Copons, Albarells i Argençola (a l’Anoia), el Fòrum l’Espitllera espera rebre resposta a les al·legacions presentades també als projectes de Montoliu de Segarra, Sant Pere del Vim (Veciana) i Montfalcó (Copons i Veciana), els quals revestien les mateixes mancances que els que ara hauran de ser revisats.

Parc eòlic del Turó del Magre -
Parc eòlic del Turó del Magre
Foto: fòrum espitllera


Etiquetes: parcs eòlics impacte ambiental segarra fòrum l'espitllera
Compartit per viladetora.net

Ho vols compartir?