Societat dijous, 18 de Abril de 2013

'A Novell, la memòria de Mn. Jesús Huguet li feia nosa'


Autor: Ramon Sunyer

Resposta del Fòrum Ondara a propòsit de la destitució de l’arxipreste de la Segarra per part del bisbe de Solsona

Mn. Huguet, traspassat a final 2012, va ser un dels promotors del Fòrum Ondara
Mn. Huguet, traspassat a final 2012, va ser un dels promotors del Fòrum Ondara

El Fòrum Ondara ha emès un comunicat arran de la recent destitució, 'sense eufemismes', de Mn. Eduard Ribera com a arxipreste de la Segarra. Consideren que la carta que van rebre del bisbe de Solsona comunicant que havia 'demanat la dimissió' a Ribera va 'causar estupor' en la major part del bisbat , sobretot entre els capellans de la Segarra.

Altrament entenen que, per més que el mateix bisbe n’expliqui les raons i aprofiti qualsevol acte públic en el bisbat per a justificar-se, només 'intenta convèncer-se ell mateix' d’aquesta sortida de to episcopal i 'no trobem raons objectives que la seva actuació hagi estat encertada ni carregada de raó'. El comunicat recull 6 punts de reflexió:

1.- Pensem que la línia que ha seguit sempre el full Fent Camí ha estat de fidelitat a l’evangeli, a la doctrina cristiana i a l’Església. I si alguna vegada ha estat crític amb l’actuació puntual d’algun sector de la societat o de l’església, ho ha fet de forma respectuosa tot fent ús de la llibertat d’expressió i pensant en el bé dels fidels, als qual va adreçada la publicació.

2.- Creiem que és una gran incoherència que per no agradar-li el que publica un full interparroquial, destitueixi l’arxipreste, càrrec que no té res a veure amb la publicació, que per altra banda ha fet i continua fent la seva bona tasca pastoral, sigui quin sigui l’arxipreste.

3.- Pensem que és una forma de tractar els capellans de manera infantil i de tractar els temes pastorals de manera poc fonamentada i a la lleugera.

4.- En la recent història del nostre bisbat, el mateix Xavier Novell en el Concili Provincial Tarroconense va manifestar opinions crítiques contraries a la doctrina de l’església, cosa que el seu bisbe va permetre per considerar que ho feia amb amor eclesial. Ens sorprèn que ara ell demostri que no va aprendre la lliçó.

5.- No sabem què pretén aconseguir el bisbe amb aquest gest dintre i fora del bisbat, però si molts ja sospitaven que la simple memòria de Mn. Jesús Huguet li feia nosa, ara n’estan convençuts.

6.- Opinem que quan hom té la virtut de l’autoritat no li calen gestos d’autoritarisme per demostrar-ho. Els gestos d’acostament a les persones, d’estimació als capellans, de comprensió i acceptació de la pluralitat són accions que mouen més a la unitat i a la comunió.

Per tot l’exposat, manifestem el nostre desacord amb la decisió presa pel bisbe i amb la forma de fer-ho i de publicitar-ho, al temps que ens fem solidaris amb Mn. Eduard Ribera i l’equip redactor del full interparroquial Fent Camí, que està fent una bona tasca evangelitzadora entre els fidels dels pobles de la Segarra.

Mn. Eduard Ribera -
Mn. Eduard Ribera


Font: Fòrum Ondara Etiquetes: fòrum ondara arxiprestat segarra novell fent camí

Ho vols compartir?